תקנון ותנאי השימוש באתר

כללי

אתר זה מופעל ומנוהל על ידי קיבוץ גן שמואל אגודה שיתופית חקלאית בע”מ (“גן שמואל”).

השימוש באתר זה, ובכל מידע, תמונות או חומר הכלולים בו, כפופים לתקנון ולתנאי השימוש באתר המפורטים להלן (“התקנון”), או כפי שיעודכנו מעת לעת לפי הוראות החוק או לפי החלטת גן שמואל.

התקנון חל על כל גלישה ו/או שימוש באתר ובתוכן הכלול בו באמצעות מחשב, טלפון סלולארי, טבלט או כל מכשיר ו/או אמצעי תקשורת אחר.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים כאחד.

בכל כניסה לאתר אתה מאשר ומצהיר שקראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות בו לפני השימוש בו, אשר מגדירים בין היתר את היחסים המשפטיים בינך לבין האתר וגן שמואל. ככל שאינך מסכים לתקנון או כל חלק ממנו, נבקש שלא תיכנס לאתר ולא תעשה בו שימוש.

לצורך תקנון זה, “תוכן” הינו כל פרט שיימצא באתר, ובכלל זה: טקסט, מידע, מאמרים, דעות, כתבות, צילומים, איורים, תמונות, הדמיות, מצגות, חומר כתוב, חומר חזותי, חומר טכנולוגי, גראפי ועיצובי, קבצים וקטעי וידאו, קול, צליל, גרפיקה או כל סוג אחר, רעיונות, קישורים, וכל חומר ו/או מידע ו/או אופן העמדה ו/או תצוגה של תוכן ו/או צירוף תכנים מכל סוג אשר יפורסם באתר בכל דרך ו/או אופן שהם.

זכות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכל תוכן המצוי בו, מלבד תוכן ותגובות גולשים, שייכים לגן שמואל בלבד, או לצד שלישי אשר נתן לגן שמואל רשות שימוש בו.

גן שמואל הוא הבעלים הבלעדי של התוכן באתר, בין אם הוא סימן מסחרי רשום ובין אם אינו רשום. הפורמט הייחודי, אופן העריכה, התצוגה, הכתיבה, הקומפוזיציה והעיצוב של התכנים כפי שהם משתקפים באתר ו/או כל חלק מכל אלה, הם רכוש גן שמואל בלבד.

אסור להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לשדר, להעביר, להציג, לערוך שינויים, ליצור לקט תכנים ו/או לעבד מחדש שום תוכן מהאתר, בתמורה ו/או שלא בתמורה, בחלקים ו/או באופן מלא, באופן ו/או בדרך כלשהם, אלא לאחר קבלת הסכמת גן שמואל מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה כפי וככל שתינתן.

רשות השימוש

הכניסה לאתר והשימוש בתוכן הכלול בו הוא למטרות אישיות ופרטיות בלבד ולא לשום שימוש אחר.

ככלל, ניתנת רשות שימוש באתר לכלל הציבור למטרות פרטיות, למעט חלקים מהאתר.

האתר הוקם במקור לטובת חברי קיבוץ גן שמואל, כעלון שבועי דיגיטלי לפרסום מידע לחברי הקיבוץ, וכאמצעי המתווך ומקשר בין חברי הקיבוץ, מוסדותיו וענפיו. לחלק מהתכנים באתר ו/או דיאלוג והבעת דעות הרלבנטיים לחברי קיבוץ גן שמואל ומוסדותיו, תינתן גישה רק לחברי קיבוץ גן שמואל.

השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד. הוא לא מהווה ייעוץ מקצועי או חוות דעת שיש להסתמך עליה. הוא עשוי לכלול דעה ו/או עמדה בתחומים מקצועיים או דעה אישית של כותבי מאמר ו/או משתתפים בפורומים, ובכל מקרה יש לבחון את המידע בשיקול דעת ובזהירות.

גן שמואל לא ישא באחריות לשום נזק או פגיעה שייגרמו עקב הסתמכות על מאמר, מידע ו/או דעה שפורסמה באתר, והאחריות הבלעדית של הסתמכות כזאת ו/או על תוצאותיה היא על הגולש בלבד.

פרסומים מטעם צד ג’

האתר עשוי לכלול קישור לאתרים ו/או מאגרי מידע ו/או פרסומים אחרים, כמידע חיוני ו/או שירות לציבור ו/או אמצעי למסירת  מידע מטעם צד ג’.

תכנים מטעם צד ג’, כמו פרסום אירועים, הצגות, הקרנות סרטים ו/או תערוכות – יפורסמו באתר כשירות לציבור כפי שהם ובאופן שנמסרו לפרסום באתר (לרבות כל צילום, סימן, מועד ו/או כותרת שכלול בהם).

גן שמואל לא עורך ולא בודק פרסום מטעם צד ג’, לא ישא בשום אחריות לתוכן אתר אחר אליו יש קישור באתר (link) ו/או לתוכן הפרסום מטעם צד ג’ אשר יובא as is כדברים בשם אומרם, ו/או לטענה בדבר אמינותו, נכונותו, חוקיותו, פגיעה בזכות יוצרים ו/או לטעות בתוכן הפרסום, ולא יהיה אחראי לשום הסתמכות של גולש על פרסום של צד ג’.

תוכן מטעם גולשים

במקומות באתר בהם ניתנת לגולשים אפשרות להבעת דעה, talkback, תגובה, צ’טים או דיאלוג עם גולשים אחרים (“תוכן גולשים”), האחריות המלאה והבלעדית לתוכן גולשים ו/או להשלכות הפרסום, הוא על הגולש בלבד, וכל גולש מצהיר ומאשר שהתוכן הוא שלו, או שיש לו רשות כדין לפרסם אותו באתר.

גן שמואל יעודד שיח פלורליסטי וחופשי באתר. אך כדי למנוע שימוש לרעה ו/או פגיעה בזולת באמצעות תכני גולשים, גן שמואל רשאי לפי שיקול דעתו לבדוק מראש תוכן גולשים לפני פרסומו, לסרב לפרסם, לחסום ו/או למנוע מגולש פרסום, למחוק או לבטל כל פרסום של גולש, אשר הינו בלתי ראוי ו/או בוטה, ו/או כולל ביטויי אלימות ו/או גזענות ו/או הפליה מכל סוג שהוא ו/או לשון הרע ו/או ביטוי מיני ו/או פורנוגרפי ו/או עלול לפגוע בפרטיות ו/או בקטינים ו/או בלתי חוקי ו/או מטעה ו/או בעל אופי מסחרי.

האתר אינו מתחייב לפרסם כל תוכן גולשים, גם אם הוא אינו פוגעני ועומד בתנאי תקנון זה. החלטה על היקף, עיתוי או אופן פרסום תוכן גולשים נתונה לשיקול דעת עורכי האתר ומנהליו.

מסירת תוכן גולשים על ידי גולש פירושו מתן רשות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן לפרסם את תוכן הגולשים באתר ולהציג אותו לציבור בכל דרך שהאתר ימצא לנכון.

יצירת קשר

אנו עושים כל מאמץ לפעול בהתאם להוראות החוק בישראל, להימנע מפגיעה בגולשים באתר, להימנע מטעות, ולהסיר כל תוכן פוגעני ו/או בלתי ראוי מהאתר עם גילויו.

ככל שתמצא באתר טעות ו/או תוכן הפוגע בך או בפרטיותך, וכן במקרה בו נשמט או צוין שם שגוי של צלם ו/או מקור הפרסום, אנא פנה אלינו:

כתובת דואר: “דף הבית” – מזכירות, קיבוץ גן שמואל, ד.נ.חפר, 3881000

E-mail: alongs@ganshmuel.co.il

אנו נשתדל להגיב ולטפל בפנייתך בהקדם

שתפו :

דילוג לתוכן