עלון קיבוץ גן שמואל

גיליון 58 | 18.08.2023


קטיף עגבניות בגד”ש | זיתא א’, השבוע צילם: דניאל אורן

משולחן המזכירים | איריס ועילם


חברות וחברים – שלומות


ההבראה הסתיימה לה בהצלחה גדולה, שבוע המעברים קרב ובא ומבשר לנו על סיומו של החופש הגדול, וחגי תשרי כבר מבצבצים באופק של לוח השנה.

זו תקופה בה כולנו עסוקים בתכנון של תוכניות עתידיות. ג'ון לנון כבר כתב מזמן ש"החיים זה מה שקורה לך בזמן שאתה עסוק בתוכניות אחרות".

אז גם אצלנו יש את "מה שקורה לנו" המעסיק את שגרת יומנו, ויש את העיסוק ב"תוכניות אחרות", שם אנו נערכים לקראת משימות ההמשך שלנו. להלן תקציר של מספר משימות שעל שולחננו:


אוגדן נהלי שיחת קיבוץ


בחודשים האחרונים המזכירות הקדישה מספר ישיבות לעדכון הגדרות ונהלים הנוגעים לשיחת הקיבוץ שלנו: הוגדר התפקיד של מנחה השיחה וסמכויותיו, הוגדר נוהל להסתייגות, להורדה מסדר היום, לדיון חוזר ולערעור. כולם נאספו יחד לאוגדן שנמצא באתר הקיבוץ במאגר החלטות ותקנונים.

לעיון באוגדן - לחצו


תהליך גן-שמואל היום ומחר


תהליך למידה ציבורי | הצוות במינוי מזכירותי הבונה את שלד תהליך הלמידה היה בפגרת קיץ קצרה ועתה חזר להיפגש במטרה להגיש תכנית בפני המזכירות במהלך חודש ספטמבר.

התוכנית תכלול את מספר מפגשי הלמידה הרצוי, לוחות זמנים, תכנים המיועדים לכל מפגש ובאילו מתודות נשתמש. לאחר שהתוכנית למפגשי הלמידה הציבורית תגובש, היא תפורסם במלואה לציבור.

קורס הכשרת מנחים מקומיים | בתחילת ספטמבר ייפתח קורס הכשרה בהנחיה השתתפותית לטובת יצירת מאגר מנחים פוטנציאליים למפגשים קהילתיים שונים.

הקורס מונה שישה מפגשים של שלוש שעות ונרשמו אליו כ-15 חברות וחברי קיבוץ. יש עדיין מקומות פנויים. כל מי שמתעניין, צעירים ומבוגרים כאחד, מוזמנים לפנות למזכירים לקבלת מידע.


מודל הפרטת דיור הקבע (שפיים)


בנובמבר 2022 התקיימה שיחה פתוחה בנושא והוצגה בה החלופה למצב הנוכחי. לאור הערות רבות שעלו, הנושא הוחזר לרשות הבניה ונערכו במסמך מעט שינויים. ביולי 2023 הנושא הגיע לשיחת קיבוץ והורד מסדר היום בהצבעה שהתקיימה בשיחה.

בשבועות הקרובים רשות הבניה תקיים דיון חוזר על ההערות שעלו בשיחת הקיבוץ ולאחר שיתקבלו החלטות הנושא יוחזר להכרעת הציבור.


תקנון הקליטה החדש


לפני כחמישה חודשים נערכה הצבעה על תקנון הקליטה החדש לאחר ששתי הסתייגויות בנושא קליטה בנפרד מבני זוג והפחתת דמי הקליטה התקבלו בקלפי.

בהצבעה על התקנון עם השינויים שהתווספו מההסתייגויות, התקנון לא עבר ואנו פועלים מאז עם התקנון הקיים.

לפי ההחלטות שלנו, ניתן להביא נושא לדיון והצבעה נוספת כעבור חצי שנה מההצבעה הראשונה.

בחודשים הקרובים נביא למזכירות דיון מחודש בשני הנושאים עליהם התקיימו ההסתייגויות במטרה להצליח ולהגיע להסכמות רחבות. לאחר מכן, יובא התקנון החדש לשיחה פתוחה, שיחת קיבוץ וקלפי.


צוות במינוי מזכירותי לשיפור זמינות הרכבים ותחושת ההוגנות הציבורית


לאור פניה של ועדת רכב, המזכירות אישרה הקמת צוות רחב שיבחן ויגיש המלצות לשיפור זמינות ואיכות של צי הרכבים המשותף שלנו לצד פעולות שניתן לעשות לשיפור תחושת ההוגנות הציבורית (בנושא הרכבים).

הרכב הצוות ייקבע במהלך התקופה הקרובה אך יחל את עבודתו רק בינואר 2024 על-מנת לאפשר לשלי לנדסמן מספר חודשים של כניסה לתפקיד רכזת המשק והכרות קצת יותר מעמיקה גם עם תחום הרכב.


נוהל תמיכה בממלאי תפקידים ונושאי משרות בכירות במשק ובקהילה שיש להם ילדים צעירים


נושא משמעותי ובעל רגישות חברתית שיגיע בקרוב לדיון במזכירות. הנושא מקודם ע"י המזכירים, רכז שירותים ומנהל מש"א (שאין להם צורך בנוהל זה ועל-כן נקיים מכל אינטרס אישי).


עד כאן להפעם.

שבת שלום, איריס ועילם

0

יש להתחבר כדי להגיב

משולחן המזכירות


בישיבת המזכירות שהתקיימה ביום ד' ה-09.08 עלו הנושאים הבאים: 

  1. פניית ועדת רכב להקמת צוות במינוי מזכירותי
  2. אוגדן שיחת קיבוץ – הערות עו"ד גיל דגן
  3. משפחת אטיאס – בקשה להארכת חופש משפחות בשנה נוספת

0
לפרוטוקול המלא >

יש להתחבר כדי להגיב

סיכום תקופה | עודד ילין


דברים עם סיום הקדנציה

של ריכוז המשק


בימים אלה אני מסיים את תפקידי בתחושה אישית טובה ושהמשק נמצא במצב טוב.

עברו עלינו שנים לא פשוטות וקשיים שנבעו בעיקר ממגפת הקורונה. הסגרים והבעיות הלוגיסטיות גרמו להאטה כלכלית בעולם כולו ובעקבות כך עלתה האינפלציה, את הריבית העלו כדי לדכא את האינפלציה ואי הוודאות הכלכלית גדולה.

התפתחויות אלה התעצמו בארץ כתוצאה מהמהפכה המשפטית והמשטרית שהממשלה מנסה להעביר בחודשים האחרונים.

המפעל חווה כמה שנים של ירידה ברווח בעיקר כתוצאה מעלייה בהוצאות על חומרי גלם ולוגיסטיקה, אולם השנה נראה שמאמצי השיווק וההתייעלות מביאים לשיפור המיוחל בתוצאות.

בשנים האחרונות (ויאמר לשבחם של אילן ואורן שעשו את זה גם בתקופה טרום כניסתי לתפקיד) הפסקנו את פעילותם של מספר ענפים שהיו בהפסד וכן יזמנו פעילויות חדשות שחלקם החל להניב וכעת המשק יציב וריווחי מבעבר.

בענפי החקלאות אנחנו חשופים למדיניות ממשלתית שמקדשת את היבוא ומערערת את תנאי היציבות החשובים לענפי החקלאות ובמיוחד לענף החלב.

יחד עם זאת, היסודות החזקים של כלכלת הקיבוץ הכוללים התמקצעות וגיוון תחומי הפעילות מייצבים אותנו ומצמצמים את השפעת התהליכים החיצוניים. לא חיפשנו הרפתקאות כלכליות, השקענו בענפים המסורתיים כמו השבחת הפרדס, נטיעות אבוקדו, תוכנית אב לרפת ומתקנים סולאריים. גם בפיתוח הפעילות של וי גרדן הסתייענו במימון חיצוני שמרחיק את הסיכון הכלכלי מהקיבוץ.

כמו כן, השקענו יחד עם השותפים שלנו בדוכן ובפארק המסחרי בהשבחת העסקים. גם עבודת חברים וחברות נעשתה מגוונת יותר והרבה חברים עובדים בחוץ.

בנושא המימוני מצבנו טוב וההקפדה על התנהלות לפי הקווים המנחים של העבודה האסטרטגית שנעשתה שומרת עלינו מפני הסתבכות פיננסית. גיבשנו תכנית מאתגרת לבניית בתים ואני מקווה שתצא לפועל ותצמצם את מצוקת הדיור.

אני רוצה לציין את העובדה שהתברכנו בחברים וחברות צעירים רבים שמתגייסים לקחת אחריות ולהכנס לתפקידי ניהול גם בחקלאות וגם בתחומי הכספים, התעשייה והשיווק.

העתיד הכלכלי אינו מובטח מאליו. עוד רבים האתגרים העומדים בפנינו ואני לא אופטימי לגבי המצב החברתי והכלכלי בארץ. אנחנו רואים התנהלות סקטוריאלית שחוצה את גבולות השחיתות ואת העברת התקציבים הממשלתיים באופן סקטוריאלי לחרדים ולהתנחלויות.

יש חשש שנושאי חינוך, בריאות ורווחה יוזנחו ע"י הממשלה כך שעל מנת לשמור על איכות חיינו נצטרך להקדיש משאבים רבים יותר לנושאים אלה. חשוב שנטפח את הלכידות הפנימית ואת הנכונות לאזן את השימושים הקהילתיים למקורות הכספיים וכן להתחשב בהקצאת המשאבים בצרכי האוכלוסייה השונים.

אני רוצה לנצל הזדמנות זאת על מנת להודות לכל אלה שתרמו לעבודה החשובה שנעשתה, למנהלי ועובדי הפעילויות השונות שעבדו קשה למימוש התוכניות, למתפ"ים שמטפלים בחברים ומטפחים את הקהילה תוך התייחסות למרקם שבין משק לקהילה, לחברי ועדת משק שחייבו אותי לניהול תהליכים נכונים של קבלת החלטות.

אני מאחל לשלי לנדסמן הצלחה וגם סיפוק במילוי התפקיד. יש בו הרבה אתגרים ומשעמם ודאי לא יהיה לה.

ניהול הקיבוץ הוא בעיקר עבודה עם אנשים טובים ומסורים והפעלה שלהם למימוש התוכניות ואני בטוח ביכולת של כולם להמשיך ולהוביל לשגשוג הקיבוץ.

בברכה,

עודד ילין

0

יש להתחבר כדי להגיב

ד"ש מהגד"ש | שחר הרשקוביץ

< דפדפו ימינה ושמאלה בגלריה >

ניתן להגדיל את התצוגה בתנועת צביטה נפתחת


בשעה טובה

הגענו לעונת הקטיפים / קצירים / דיש

(אם שכחתי מישהו, מתנצל)


הקיץ החם בעיצומו והשנה הוא מורגש היטב.

לא רק אנחנו מתקשים בתקופה הזאת: גם הגידולים שלנו מראים סימנים שהשנה בהחלט לא פשוט להם, ולא תמיד הוספת מים זה הפתרון מכיוון שמתן עודף מים עלול להרקיב את בית השורשים. בנוסף, עודף מים מייצר נגר עילי וסחף המתבטא בבזבוז מים וסחיפה של הקרקע הפורייה.

על מנת למתן את רצון הלב לתת מים לצמחים הצמאים אנחנו עובדים עם לוחות מים של משרד החקלאות וגם משתמשים בטכנולוגיות המאפשרות לנו לנטר בזמן אמת את מצב המים בקרקע וגם את התכווצות הגבעולים בגד"ש והגזעים באבוקדו. המדדים השונים נותנים לנו נתונים "און ליין" על מצב המים בקרקע וגם על מצב הצמח, ובשקלול הנתונים (טכנולוגיה ותחזית מז"א) אנחנו מקבלים החלטות על כמות המים והדשן.


מצב הגידולים


בוטנים | סבב השקייה אחרון בוצע לפני שבוע, שליפה משוערת ב- 15/9.

תירס תחמיץ | נקצר השבוע עבור הרפת שלנו, בתיאבון לפרות.

עגבניות תעשייה | התחלנו קטיף השבוע, מיועד לבית החרושת שלנו. פעם אחרונה שגידלנו היה בשנת 1998! בואו לראות וללקט עגבניות לסלט ולשקשוקה.

אבטיח | שבוע שעבר סיום חנטה והוצאת הכוורות, תחילת קטיף בסוף החודש.

אבוקדו | תחילת קטיף אטינגר באמצע ספטמבר.


לסיום


להגיע בחמש בבוקר כל יום ולראות את המוסדניקים מחכים בספסל זה משהו שמרגש בכל פעם מחדש.

מקווה שעשיתם חיים בהבראה של מנטה ותנוחו בסופ"ש כי יום ראשון מפרקים את ההשקיה בבוטנים ואח"כ נוטעים את החרובים בדמיירה.

שבת שלום,

שחר

0

יש להתחבר כדי להגיב

בקרוב | ועדת תרבות

ניתן להגדיל את התצוגה בתנועת צביטה נפתחת


ערב בשרים

דוכני אוכל, משחקי חשיבה ומשחקי שולחן, מוזיקה ועוד..

יום חמישי | 24.08 | 19:30

החצר הקטנה


עלות כניסה חד פעמית

ילדים עד כתה ו' (כולל) | 15 ש"ח

מבוגרים מכתה ז' ומעלה | 30 ש"ח


הערב מיועד לקהילת הקיבוץ

להתראות ושבת שלום

רכזות התרבות

0

יש להתחבר כדי להגיב

מהנעשה בחינוך | חובב שלח


לקראת שנת הלימודים הקרבה

כמה עדכונים פרסונליים

ומצב המדריכים בחינוך החברתי


מבחינתנו אנחנו כמעט מסכמים חופש גדול מוצלח, גם במפגשים וגם בנעורים.

תודה לכל הנוגעים בדבר, הרבה אנשים מתוך החינוך ומחוץ לו תרמו ממרצם ומזמנם וזה מבורך.


ריכוז חינוך חברתי


החל מה-01.09.2023 יונת דומב נכנסת באופן רשמי לתפקיד רכזת החינוך החברתי.

מינוי רכז חינוך חברתי הוא באחריות צוות הכולל את רכז שירותים, מנהל מש"א, רכז החינוך ונציגת ההנהלה הציבורית של החינוך (חן קוגן).

הנמ"צ אישר את המינוי, יונת נכנסה למערכת בתחילת חודש זה וכאמור מתחילה את התפקיד בספטמבר.

בהצלחה ליונת!


ריכוז נעורים


מתחילת החופש הגדול נמצאת איתנו שובל רז שמרכזת את הנעורים.

שובל עם הכשרה וניסיון בקידום נוער, במקור מקיבוץ עין כרמל ולצורך התפקיד גרה עכשיו בגן שמואל.

בהצלחה לשובל!


מדריכים במפגשים ובנעורים


בנעורים אנחנו צריכים צוות של שלוש.ה מדריכים.ות ורכזת. בנושא ההדרכה עוד לא הכול בשל או סגור וקשה למצוא, אבל אנחנו אופטימיים ומעריכים שנהיה מוכנים בזמן.

במפגשים אנחנו נשארים עם אותם צוותים בשינויים קלים והחלפות בין הבתים. הצוותים מוכנים ופרטים נוספים יפורסמו להורים ע"י המדריכים.


שבת שלום וסופ"ש ממוזג לכולם,

חובב

0

יש להתחבר כדי להגיב

שעת סיפור | ספריית הילדים

< דפדפו ימינה ושמאלה בגלריה >

ניתן להגדיל את התצוגה בתנועת צביטה נפתחת


תודה לכל החברים שהגיעו למרות החום להתמזג ולקרוא איתנו.

הפעם אני עשיתי שעת סיפור, והקראתי את הסיפור בן בן והגוזל מאת פאול קור. אמנם אני ממש לא תמי ריינס אבל ניסיתי!

בגלריה מעלה תוכלו לראות תמונות משעת הסיפור וגם שני ספרי ארני ודובית מאת ג’וליאן גוג וג’ים פילד, שהצטרפו למדפים שלנו וזמינים כעת להשאלה.


ספריית הילדים פתוחה לעיון,

הפעלות וגם להשאלות,

בכל יום שני החל מהשעה 16:00.


להתראות בשבוע הבא!

עינת בן-זאב

0

יש להתחבר כדי להגיב

מהנעשה בבית נחמה | עדכון

<דפדפו ימינה ושמאלה בגלריה >

ניתן להגדיל את התצוגה בתנועת צביטה נפתחת


חברות יקרות וחברים יקרים


בגלריה מעלה: הכנת קערות בדגמי עלים בסדנת הקרמיקה עם מיכל שבולת ועבודות חרוזים בסדנת היצירה עם אורית קוליקובסקי.

מצורפת תכנית הפעילויות לשבוע הבא. היא אינה מחייבת הגעה לכלל הפעילויות וניתן לבחור לאילו מהן להצטרף.

כתמיד, עותק מודפס של לוח הפעילות ניתן לקבל אצלנו.

בואו בשמחה!

צוות בית נחמה

0

יש להתחבר כדי להגיב

מהנעשה בצוות צעירים | יונת דומב

< דפדפו ימינה ושמאלה בגלריה >

ניתן להגדיל את התצוגה בתנועת צביטה נפתחת


שלום לכולם ולכולן


לפני שבועיים קיימנו מפגש צעירים לקראת שחרור מצה"ל וסיום פרק השירות הלאומי.

באירוע הצגנו את הסדר הצעירים והסברנו לחבר'ה את האפשרויות הנפרשות בפניהם.

חובב שלח הגיע לספר על שנת הבית הראשונה בחינוך ויובל סקוט הגיע לספר על העבודה במפעל, המחלקות השונות, אווירת העבודה וההזדמנויות התעסוקתיות הטמונות בשנת בית ראשונה במפעל וגם לאחריה. אני רוצה להודות מאד לשניהם.

נציגי ונציגות צוות צעירים נכחו אף הם באירוע, כאשר בן לנדסמן ומתן קופרשטיין הציגו את נושא תרבות הצעירים והזמינו את החבר'ה, עם שחרורם, לקחת חלק פעיל בעשייה.

שמחנו לארח את אביעד שרר ונציגות הקונטיינר שהסבירו לצעירים על השירותים שהמועצה מספקת למענם, ביניהם ייעוץ והכוונה תעסוקתיים, מתחמי עבודה משותפים, סדנאות, הכשרות ועוד.

זכינו לנוכחות מלאה ופעילה! היה כיף, מעניין ומלמד.

בנוסף, בשבוע שעבר ערכנו אירוע לפעילי פאב הביצה, עם ארוחה מפנקת ושיח על קידום המועדון ונקודות לשימור ולשיפור. סיימנו בניקיון יסודי של המועדון לקראת הפתיחות הבאות. תודה רבה למתן ולכל המתנדבים.

בימים אלו אנו מפיצים לצעירים שאלון תרבות בכדי למפות ולהציף את הרצונות שלהם ולמשוך עוד צעירים וצעירות לשיתופי פעולה.

למענה על השאלון לחצו כאן (מיועד לצעירים.ות בלבד).

שבת שלום ולהתראות,

יונת וצוות צעירים

0

יש להתחבר כדי להגיב

כתבו עלינו בעיתון | The Marker

ניתן להגדיל את התצוגה בתנועת צביטה נפתחת


אפקט הפרפר


07.08.2023 | מאת: רונית הראל | צילום: אמיר לוי

"חשתי ריקנות וחיפשתי משמעות,

ואז נרשמתי לקורס ששינה את חיי"


לפני 15 שנה טל מלוכנא גילתה את עולם הקיימות והתאהבה בו.

לקראת סיום 5 שנות עבודה בתפקידה כרכזת ארצית בתוכנית הלאומית לניטור פרפרים, טל מספרת על איך הגיעה לתחום, למה פרפרים הם "המדחום של הטבע", אילו שינויים משפיעים על הנדידה והניטור ועוד...


הביאו לפרסום: ישראל רפפורט, מאיר בראון

מתעניינים.ות בניטור פרפרים?

צרו קשר עם טל

0
לכתבה המלאה (מנויים בלבד) >

יש להתחבר כדי להגיב

מחזמר בתיאטרון הקאמרי | המלצה


החבדניקים

מחזמר אלוהי

כתיבה: אודי גוטשלק | בימוי: גלעד קמחי ואדי גוטשלק | מוזיקה: אלעד פרץ, בליווי תזמורת המהפכה בניצוח רועי אופנהיים


יצירה ישראלית מקורית חדשה.

מופע מרהיב בליווי "תזמורת המהפכה" על הבמה במשך כל הערב.

הצגה מרגשת, מטלטלת ונוקבת, המציגה מראה ונותנת זאפטה לפרצופה של החברה הישראלית היום - הפער בין חילוניים לדתיים כפי שנראים האחד בעיני האחר:

תאומים מכפר חב"ד, ערב חתונת אחד מהם, יוצאים לתל-אביב למצוא שידוך לשני. הם פוגשים בעיר הגדולה להט"בים, מהגרי-עבודה, ישראל של מטה ושל רשע, את בית-חב"ד, נשמות אבודות, סמים, וכמה אנשים טובים וחומלים.

ביצוע אמנותי נדיר על כל היבטיו: משחק, כתיבה, שירה, ריקוד, בימוי ותפאורה.

לרוץ. לא לפספס. ובעיקר לזכור: חב"ד כאן רק כמשל על כולנו...

*מומלץ לבדוק הנחות והטבות דרך ישראכרט / מאסטרקארד ודומיהם.

שבת שלום,

נעמי יצהר
0
לפרטים נוספים וכרטיסים >

יש להתחבר כדי להגיב

סינמה מנשה | יום ב', 21.08, 20:30


משרה מלאה

(צרפת, 2021)


ז’ולי מתעקשת לגדל את שני ילדיה באזור כפרי למרות שהיא עובדת כחדרנית במלון יוקרתי בפריז. היא תמיד בלחץ, מתמרנת בין משפחה ועבודה, האקס לא שילם מזונות ולשמרטפית נמאס מהאיחורים שלה. היא סוף סוף מצליחה להשיג ריאיון למשרה ראויה, כזו שתוציא אותה ממעגל העוני, כשפורצת שביתת תחבורה כללית, שחונקת את העיר ומפרה את האיזון העדין שהוא חייה של ז’ולי.

זוכה פרסי הבימוי והשחקנית בפסטיבל ונציה 2021, "משרה מלאה" הוא דרמה חברתית עם כל האדרנלין של מותחן קצבי. לור קלאמי, שכבר כבשה את לבנו ב"10 אחוז" ו"החמור, המאהב ואני", מיטיבה לגלם את המתחים, הכאוס והתקווה שהם החיים בעולם המודרני.


לרכישת כרטיסים ופרטים נוספים
לחצו כאן


ניתן לרכוש כרטיסים (30 ש"ח) גם בערב ההקרנה בקופות היכל התרבות

0
לכל האירועים בהיכל התרבות >

יש להתחבר כדי להגיב

ספרים רבותיי, ספרים | חדש בספרייה


המהפכה שלא הייתה | אודי אדיב


"ליל החמישה בדצמבר היה קר וגשום, וכשהגענו לדירה שלי, הרחוב היה ריק מאדם. לכן, במחשבה ראשונה, קצת התפלאתי מי יכול לדפוק בשעה מאוחרת כזאת על הדלת.

לרגע עוד האמנתי שזאת טעות, או שמי מחבריי או מחברותיי בא אליי. אולם במחשבה שנייה התחוור לי כי אשר יגורתי בא, והשב"כ עלה על עקבותיי.

"זה הסוף", אמרתי לעצמי בשקט, כדי שלאה לא תשמע. אני זוכר שהמחשבה הראשונה שעלתה בראשי, לאחר שאנשי השב"כ והמשטרה נכנסו לדירתי, הייתה על פרסום שמי ברבים. הפרסום הזה, כך אמרתי לעצמי, יחשוף אותי ויהיה הסוף של חיי כפי שהיו עד היום.

זו הייתה ראשיתה של הפרשה שהתפרסמה בתקשורת כ"הרשת היהודית-ערבית". המעצר שלי ושל חבריי עורר מיד סערה ציבורית חסרת תקדים, שהדיה מורגשים עד היום בציבור הישראלי.

בדיעבד, כחוכמה שלאחר מעשה, אפשר לראות עד כמה היה זה מוטעה מצדי לחשוב שאקום בוקר בהיר אחד, אשאיר הכול מאחוריי, אסע לביירות ולדמשק ואשנה את העולם.

בהיפוך של האמירה הידועה אפשר לומר - הדרך לגאולה רצופה בטעויות. ואף על פי כן אני עדיין מאמין באפשרותו ובחובתו של האדם לשנות את העולם."


בספרייה מחכים לכם ולכן מגוון ספרים נוספים להשאלה. לעיון ברשימת הספרים החדשים, כולל תקצירים, לחצו על הקישור מטה.

0
ספרים חדשים בספריה (אוגוסט) >

יש להתחבר כדי להגיב

חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה | הזמנה


הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה לשנת 2023 - תשפ"ג

07-08.09 | מרכז הכנסים בגבעת חביבה


פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה כולל חוקרים פעילים של הקיבוץ ותנועת העבודה מדיסציפלינות שונות (היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ספרות, חקר התרבות, כלכלה ועוד).

הפורום מקיים חמישה מפגשים במהלך שנת הלימודים האקדמית וכנס שנתי בן יומיים בזמן חופשת הקיץ. הפורום מקיים שיתוף פעולה אקדמי עם יד טבנקין, יד יערי, המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה והקתדרה לחקר תנועת העבודה בבית ברל.

הכנס השנתי מאפשר למפות ולהציג את מצב המחקר בנושאים שהפורום עוסק בהם, ובכלל זה פירות המחקרים שנעשו בחסות מכוני המחקר.

הכנס פתוח לקהל הרחב במטרה לאפשר לציבור המתעניין בנושאי המחקר של הפורום להתוודע למצב המחקר ולהכיר את פירותיו. הכנס משמש גם הזדמנות לגיבוש והחלפת דעות ויוזמות.

לפרטים נוספים והרשמה לכנס, לחצו כאן.


הביא לפרסום: ארנון כץ

0

יש להתחבר כדי להגיב

מה נשמע?! | מתן קופרשטיין


יזהר אשדות וחברים לדרך (Live)

במוסיקה הישראלית יש לא מעט נכנסי צאן ברזל: אריק, שלום, גידי, מאיר...

היום אני רוצה לפרגן וכמובן להמליץ על אחד המוסיקאים שאולי לא הכי מקבלים את מקומם בחמישייה הפותחת של הרוק הישראלי.

הוא הפיק אינספור זמרים מתחילים וחתום על להיטים רבים, אם בביצוע שלו האישי או בהרכבים כאלו ואחרים. הוא מחלוצי המוסיקה האלקטרונית ומכונות התופים אי שם ב-80' וגיטריסט מחונן (שמאלי כמובן), קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות: יזהר אשדות!

מי לא עבר באולפנים המפורסמים שלו: רונה קינן, עופרה חזה, ברי סחרוף, אהוד בנאי, מוניקה סקס ועוד רבים וטובים. ולצד קריירה כמפיק כמובן יש את החברות בלהקת תיסלם, להקת רוק אנד רול אמיתית עם שירים שהם המנונים.

אז אחרי 40 שנות יצירה יזהר גם התכבד לקבל את פרס אקו"ם למפעל חיים בתחום המוסיקה. כבוד גדול!

יזהר מוציא לעיתים רחוקות שירים חדשים, אבל הוא משחרר לעולם מידי פעם אלבומי הופעות חיות.

שני אלבומים שלו שהפכו לקאלט הם ה- אנפלגד מההארד רוק קפה בתל אביב (שחוגג עוד רגע 30 שנים) וכמובן הסיבוב האירי ב-2008.

ואז, בעודי מטייל עם העגלול ובעיקר מחפש צל, פגשתי בזוג שירי ודור טבת: "למה לא המלצת על החדש של יזהר אשדות??", וזה הרגע להודות לדור על התזכורת.

מה שהכי כיף באלבום החדש זה שמצטרפים אליו מלא חברים: ירמי קפלן, מיכה שטרית, דנה ברגר, ברי סחרוף וכמובן להקת תיסלם.

אפשר להגדיר את האלבום הזה ממש אלבום קריוקי: להפעיל ברמקול הקרוב ולשיר עם יזהר אשדות וחברים לדרך.


שבת שלום ותבלו!

מתן

0
לאלבום המלא ב-Spotify >

יש להתחבר כדי להגיב

אומרים שהיה פה שמח | מן הארכיון

< דפדפו ימינה ושמאלה בגלריה >

ניתן להגדיל את התצוגה בתנועת צביטה נפתחת


השבוע לפני... 74 שנה

כ"ה באב התש"ט | 20.08.1949

טקס הנחת אבן הפינה לבית התרבות

(כיום בית אורי)


מגילת אבן הפינה

הקריאה (ומופיעה בתמונות מעלה): נעמי לוי

"ביום כ'ה באב תש'ט, שנת חמשת-אלפים שבע מאות ותשע למנין העברי, בשנת חמישים וארבע ליסוד גן-שמואל, עם פרוס העשור הרביעי לכניסתם של חברי קבוצנו הראשונים למקום, שש עשרה שנה לאחר הצטרפות קבוצת גן-שמואל לקיבוץ הארצי מיסודו של השומר-הצעיר ובשנה השניה להכרזת מדינת-ישראל - אנו יורים את אבן-הפנה לבנין בית-התרבות בגן-שמואל.

(...)

      תרבות זוהי כל-היצירה שלנו במקום הזה. הפיכת שממה לישוב אדם, לישוב עמל ועובד, יצירת יש מאין - זוהי התרבות שבתרבויות. ועל כן בנין זה אשר עומד לקום כאן עם פרוס חמישים וחמש שנים לקיום הנקודה, לא יהיה אלא חוליה נוספת לכל מסכת התרבות שנרקמה ותרקם במקום הזה, כי בלעדי מסכת זו ששמה עמל ועבודה יהיה הבנין נטול יעד וריק מתוכן, כי בית זה אינו בא אלא לתת אפשרות לכל תושב בתוכנו, זקן צעיר ונער, להתיחד בפנה שקטה, המטופחת בידי החברה כולה, לעיון, ללמוד ולשמירת הקשר עם הנעשה מסביבנו ובעולם הגדול.

      יעשה כח הבית הזה להרמת קרנה של תרבות פועלים עברית, תרבות קבוצנו."


שבת שלום

0

יש להתחבר כדי להגיב

נקודה למחשבה | גלעד קאלך


חידת תרתי משמע


לאוטובוס נכנסת ומדירה את כולם
ממקומות הישיבה - מדובר באישה
שיש לה אפס מרחק לחוף.
האחרונה נכנסה לקיבוץ שמכין מעטפות
והתיישבה לצד טבעות הכדורסל.

(4,2,4)


שלחו את התשובה למייל שלנו:
AlonGS@ganshmuel.co.il

בין הפותרים.ות נכונה יוגרל שי צנוע
שיחכה לזוכה בתא הדואר


פתרון החידה הקודמת: מעייני הישועה

השיבה נכונה וזכתה בהגרלה: נתליה גולן

0

יש להתחבר כדי להגיב

השיבוץ הקרוב | שיבוץ ז'

שישי-שבת, 18-19.08


השיבוץ הבא | שיבוץ ח'

שישי-שבת, 25-26.08

0
ללוחות השיבוצים | 2023 >

יש להתחבר כדי להגיב

זה הכל להפעם


תודה לכל מי שנתנו יד להוצאת העלון


ככל והדבר אפשרי, העלון מנוסח
באופן המתאים לכל המינים.
במקרים בהם הנוסח איננו כזה,
אנא קבלו זאת בהבנה.


תגובות, שאלות, רעיונות ושאר ירקות
יתקבלו בברכה כאן או במייל:
AlonGS@ganshmuel.co.il

להתראות בעלון הבא,
איילת ייטב

0
לכל העלונים >

יש להתחבר כדי להגיב

דילוג לתוכן